Wie zijn we

De Morgenster is het regionaal centrum voor kind- en opvoedingsdiagnostiek, crisisopvang, dagbesteding en time-out begeleidingen. Er zijn 3 teams actief in de Morgenster, 2 in het OOOC en 1 in De Knoop.

OOOC De Morgenster is een Onthaal, Oriëntatie en Observatiecentrum binnen de bijzondere jeugdzorg en staat in voor kind- en opvoedingsdiagnostiek. Daarnaast voorziet het OOOC in crisisopvang. Hiervoor kan het OOOC beroep doen op 2 multidisciplinaire teams. Aan elk team is een leefgroep verbonden waar kinderen of jongeren indien nodig kunnen verblijven.

De Knoop is het team dat instaat voor de dagbesteding en het time-out aanbod. In De Knoop kunnen jongeren, hun netwerk en begeleiding terecht wanneer ze zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in hun begeleiding. Daarnaast organiseert De Knoop dagbesteding voor jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen.

De werking van de verschillende teams staat uitgebreider beschreven in
Regionaal centrum voor kind -en opvoedingsdiagnostiek (OOOC) en
De Knoop – Time-out en dagbesteding.