vriendenkring

De voorbije jaren engageerde de Vriendenkring zich actief voor onze nieuwbouw.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) subsidieert 60% van de berekende bouwwaarde.

Vzw Vriendenkring Jeugdzorg Sombeke schonk 50.000€. Veel lezers van de Nieuwsbrief van de Vriendenkring schonken in 2012 samen 13.000€. Rotary Beveren schenkt 40.000€ in 4 jaarlijkse schijven van 10.000€. Rotary Waasmunster schenkt een aanzienlijk, nog te bepalen bedrag. Lionsclub Waasmunster schenkt 10.000€. Oever vzw, fonds samen gebracht door congregaties en beheerd door Hefboom, schenkt 13.500€. De familie De Corte-Dutré  schenkt 250€ voor de aanschaf van een pingpongtafel.

Steun aan OOOC De Morgenster kan via een storting op het rekeningnummer BE29 2930 0647 0864 van de Vriendenring Jeugdzorg Sombeke, met vermelding: bouwproject OOOC De Morgenster.

Indien u dit wenst, kan ook uw schenking hier gepubliceerd worden.