wie zijn we

Het OOOC voorziet ook “bed, bad en brood” voor kinderen en jongeren na een crisissituatie. Deze crisisopvang wordt aangeboden op vraag van het Netwerk Crisisjeugdhulpverlening.

Aanmeldingen voor het crisisnetwerk gaan rechtstreeks via:
Crisismeldpunt Oost-Vlaanderen
tel: 09 265 04 90