wie zijn we

Regionaal centrum voor kind -en opvoedingsdiagnostiek (OOOC)

OOOC staat voor Onthaal- Oriëntatie- en Observatiecentrum.

  • Onthaal: dit wil zeggen dat jouw kind 60 dagen bij ons verblijft in afwachting van een vrijgekomen plaats in de passende hulpvoorziening of een terugkeer naar huis. We zorgen voor “bed, bad en brood”. Jij en jouw kind kunnen bij ons ook terecht voor een gesprekje.
  • Oriëntatie: dit is een begeleiding van 60 dagen. We kijken waar het moeilijk en waar het goed loopt voor jou, jouw kind en je gezin. Daarna zoeken we samen (jijzelf, jouw kind, je consulent, De Morgenster, …) naar een geschikte oplossing voor de toekomst.
  • Observatie: soms hebben we nog niet genoeg informatie om een goede oplossing te zoeken en daarom hebben we meer tijd nodig. Dan kunnen we overgaan naar een observatie. Dit duurt 120 dagen (of nog eens 60 dagen na een oriëntatie).

De Morgenster heeft als Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum binnen het Agentschap Jongerenwelzijn een erkenning voor 17 modules diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdzorg, gecombineerd inzetbaar met 13 modules verblijf in functie van diagnostiek. Dit aanbod is bedoeld voor kinderen en jongeren van 3 tot 17 jaar.

Wanneer we de module ‘diagnostiek’ apart inzetten hebben we het over ons ambulant aanbod; in combinatie met ‘verblijf in functie van diagnostiek’ bedoelen we ons residentiële aanbod.

-Residentieel : je kind verblijft bij ons in de voorziening dag en nacht. Jouw kind slaapt dus in de Morgenster. Op afgesproken momenten kan jouw kind thuis, bij familie, … verblijven.

We hebben 2 leefgroepen. Je kan dit vergelijken met 2 livings, elk met hun eigen keuken. Elke jongere woont in één van deze leefgroepen.

Tijdens de begeleiding hebben we met jou en jouw kind regelmatig gesprekken.

-Ambulant : jouw kind slaapt thuis en dient soms naar de voorziening te  komen op gesprek of om een activiteit mee te doen. Het is ook gebruikelijk dat we samen afspreken dat wij naar jouw thuis komen.

Ook met jou hebben we regelmatig gesprekken.

Onze hulpverlening is niet rechtstreeks toegankelijk, dit betekent dat een aanvraag voor onze hulpverlening dient te gebeuren via de toegangspoort. Een betrokken hulpverlener (CLB-medewerker, huisarts, OCMW-medewerker,…) kan samen met de jongere een aanvraag indienen. Als de jongere reeds begeleid wordt door een consulent van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of de Sociale dienst van de Jeugdrechtbank, zal deze de hulp aanvragen.

Daarnaast wordt er crisishulp aangeboden in het kader van het netwerk Crisishulpverlening vanuit Integrale Jeugdzorg. Daarover meer informatie in crisisopvang.

Het OOOC werkt met twee multi-disciplinaire teams. Dit houdt in dat medewerkers vanuit verschillende disciplines samen werken rond jouw vraag. Er zijn: opvoeders, huishoudsters, psychologen, gezinsbegeleiders, pedagogisch coördinatoren en de directeur.  Deze mensen vormen samen het team.

Van al deze mensen zijn er twee of drie mensen die met jullie samenwerken: een individueel begeleider (IB), een gezinsbegeleider en soms een psycholoog.  Zij zullen jullie helpen om een oplossing te zoeken voor later. Deze mensen vormen samen het oriëntatieteam of het onthaalteam.