wie zijn we

Het OOOC voorziet ook “bed, bad en brood” voor kinderen en jongeren na een crisissituatie. Deze crisisopvang wordt aangeboden op vraag van het Netwerk Crisisjeugdhulpverlening.