Psychodynamische invalshoek

Ervaringen van het kind kunnen beïnvloed worden door het relationele klimaat waarin het opgroeit, constitutionele factoren en persoonlijke mentale capaciteiten. Deze vinden een neerslag in dynamische innerlijke beelden over zelf en ander. Ze beïnvloeden hoe iemand met zichzelf en met anderen omgaat. De ontwikkeling van een kind kan vastlopen vanuit conflictueuze belevingen of traumatische ervaringen. We trachten de individuele ontwikkeling van het kind te begrijpen vanuit persoonlijke belevingen en ervaringen. Vooral betekenissen en achtergronden van het probleem, die niet meteen afgeleid kunnen worden uit de actuele situatie, krijgen daarbij veel aandacht.