Kansarmoede en culturele verschillen

De effecten van (kans)armoede kunnen niet onderschat worden. We kiezen er uitdrukkelijk voor om de effecten van een (lage) sociale en economische status en eventuele andere culturele verschillen in rekening te brengen in onze diagnostiek.