Een totaalbenadering

Wij gaan er fundamenteel vanuit dat objectiviteit niet bestaat. Onze uitgangspositie is deze van intersubjectiviteit. De realiteit en de daarbij horende dynamieken zijn een complex gegeven. We kunnen deze realiteit het meeste recht aandoen door deze vanuit verschillende invalshoeken te benaderen – dit zonder te pretenderen de gehele complexiteit te kunnen vatten.

Hiervoor beogen we een sterke interdisciplinaire samenwerking met ruimte voor open en directe communicatie, overleg en feedback waarin ieders deskundigheid en bijdrage erkend en benut wordt.