De emancipatorische beweging

Het is belangrijk om blijvend appel te doen op de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van het cliëntsysteem. We geloven in de eigen krachten en dynamiek van het systeem, we spreken dan ook het probleemoplossend vermogen in mensen aan bij het zoeken naar oplossingen. Samen met betrokkenen zoeken we manieren om de begeleiding vorm te geven.

Overtuigd van het feit dat elk individu en elk systeem uniek zijn, willen we onze werking sterk differentiëren en vraaggericht sturen.