Contextuele werking

We kaderen de aangemelde problematiek steeds binnen de context van het gezinsfunctioneren en de kwaliteit van de relaties in het gezin en tussen het gezin, de bredere omgeving en de maatschappij.

Vanuit een contextuele invalshoek gaan we samen met de minderjarige en zijn/haar gezin/context op zoek naar de aard van de aangemelde moeilijkheden en de mogelijke oplossingen of vormen van ondersteuning. Hierbij hebben we steeds oog voor de inzet, de competenties en de draagkrachtfactoren. Belangrijke derden uit de context van het gezin worden bij de hulpverlening betrokken. Binnen deze samenwerkingsverbanden dienen optimale ontwikkelingskansen en de veiligheid van minderjarige op elk moment gewaarborgd te zijn.

We zijn er ons van bewust dat we als hulpverlener steeds invloed uitoefenen op de minderjarige en zijn gezin/context. We kunnen immers niet niet beïnvloeden.