wat doen we

Wij organiseren time-outs voor jongeren en hun begeleiding die vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen in hun begeleiding.

Een jongere die op time-out gaat kan terecht op een zorgboerderij, in een opvanggezin, in een leefgroep van OOOC De Morgenster of MFC Hagewinde, … . Men kan aansluiten bij de activiteiten op de time-outplaats of instappen in een dagbestedingstraject bij De Knoop.

De Knoop staat in voor de trajectbegeleiding en de contacten met de externe partners. Voor elke jongere wordt een oplossing op maat gezocht. Het doel van de time-out is steeds een terugkeer naar de plek waar de jongere verbleef en duurt maximaal 2 weken.

Daarnaast bieden we elke schooldag van 9u tot 15u30 dagbesteding aan voor jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen.

De interne dagbesteding in De Knoop bevat een mix van ateliers (fietsen maken, hout bewerken, muziek,…), sociale vaardigheidstrainingen, natuur-activiteiten, vormingen, educatieve activiteiten, …. Jongeren kunnen ook kiezen voor een extern aanbod waarbij ze in een natuurreservaat, bakker, bloemist, rusthuis,… gaan meehelpen.

Het is steeds de bedoeling jongeren te activeren en hun zelfwaardegevoel te versterken. Op deze manier willen we weer ruimte creëren zodat ze terug in het reguliere onderwijs kunnen stappen of dat hun aangepast onderwijstraject haalbaar blijft. De dagbesteding is een tijdelijke maatregel zonder onderwijs vervangend mandaat.